top of page
3.jpg
1700-x-1200-PAGE2.jpg
1700-x-1200-PAGE3.jpg
1700-x-1200-PAGE4.jpg
1700-x-1200-PAGE5.jpg
1700-x-1200-PAGE6.jpg
1700-x-1200-PAGE721.jpg
16.jpg
1700-x-1200-PAGE20.jpg
1700-x-1200-PAGE10.jpg
1700-x-1200-PAGE7.jpg
1700-x-1200.jpg

16 YEARS / STRUSH WHEELS

P1 / Issei Kumatani / Photo by Shinsaku Arakawa

P2~P4 / Mono / Photo by Akira Takata

​P5 ~ P6 / Montage

P7 / Shinsuke Haruta a.k.a HAL / Photo by Marimo

P8 / Kazuaki Yakushijin / Photo by Shinsaku Arakawa

P9 / Lui Araki / Photo by Shinsaku Arakawa

P10 / Cityscape AD / Artwork Kazuhiro Hamaguchi 

P11 / Shinya Nohara a.k.a PORI / Photo by Shinsaku Arakawa

P11 / Shogo Zama / Photo by Marimo

P12 / Kazuaki Yakushijin / Photo by Yukihisa Nakamura

P12 / Artwork NOVOL

bottom of page